Musiikin hahmotusaineet

nuotteja paperilla

Musiikin hahmotus

Musiikin hahmotusaineet (muha) on kaikille yhteinen soitonopiskelua tukeva oppiaine, jonka opetus järjestetään pienryhmissä (60 min/vko).

Pyrkimyksenä on, että oppilas oppii lukemaan, kirjoittamaan, kuuntelemaan ja tunnistamaan musiikkia. Tunneilla käydään läpi musiikin teorian perusasioita ja kehitetään kykyä kuulla ja kuunnella musiikkia. Hyvä aloitusikä on n. 10 vuotta, mutta myöhemminkin voi aloittaa! Nopeasti oppiville mahdollisuus edetä nopeampaan tahtiin.

Muha-tunnit on yleensä pidetty maanantai-iltaisin. Muha-opetus sisältyy lukukausimaksuun.

Lukukausimaksu

Lapset
410€30 min/vko
510€45 min/vko
Aikuiset
440€30 min/vko
540€45 min/vko

Opettaja

Opettajat

Katja Taberman istuu pianon äärellä

Katja Taberman

Opetan Paavalin musiikkikoulussa pianoa, vapaata säestystä ja musiikin hahmotusaineita ja minulla on pitkä kokemus erilaisista opetustehtävistä. Opettajana olen kannustava ja opetuksessa minulle tärkeintä on oppilaslähtöisyys. Tavoitteet asetetaan aina oppilaan lähtökohdat huomioiden ja jokainen oppilas saa edetä kohti omia tavoitteitaan itselle sopivalla vauhdilla. Suunnittelen tunnit ja ohjelmistot oppilaan taidot ja kiinnostuksen kohteet huomioiden ja käytän monipuolisesti erilaisia oppimateriaaleja.

Tunneillani soitetaan klassisen musiikin lisäksi myös kevyempää musiikkia, harjoitellaan vapaata säestystä ja musisoidaan yhdessä. Nuorien vasta-alkajien kanssa nuotinlukua vahvistetaan myös kirjallisten tehtävien avulla. Opetan mielelläni kaikenikäisiä oppilaita 5-vuotiaista aikuisiin ja pisimmät oppilassuhteet ovat kestäneet yli kymmenen vuotta. Toivon että oppilaalle soittaminen on mukava harrastus, josta saa iloa elämään!

Vapaan säestyksen tunneilla tutustutaan sointumerkkeihin, erilaisiin sointukulkuihin ja soinnuttamiseen sekä opitaan erilaisia komppimalleja ja tutustutaan improvisointiin. Kappalevalintoja tehdään oppilaan omat intressit ja lempiartistit huomioiden, pääpaino on popmusiikissa.

Muha-ryhmien opetus on mukavaa vastapainoa pianon ja vapaan säestyksen yksilöopetukselle. Pidempi tunti (60 min) mahdollistaa monenlaisen toiminnan tuntien aikana. Vaikka ryhmässä saattaa olla lähtötasoltaan hyvinkin erilaisia oppilaita, edetään tunneilla aina niin, että kaikki pysyvät opetuksessa mukana.

Musiikin hahmotusaineiden tunneilla oppilas oppii tietoja ja taitoja, jotka vahvistavat omia soitto- tai lauluopintoja. Muha-ryhmissä on oppilaana sekä aikuisia että lapsia, kaikki ovat tervetulleita!

-Opettaja

Meille kaikki ovat tervetulleita!

Ei pääsykokeita

Opetusta kaikenikäisille

Voit aloittaa joustavasti myös kesken kauden