Kitara

Kitara on hyvin suosittu ja monipuolinen soitin. Meillä voi opiskella sekä klassisen että sähkökitaran soittoa. Kitaransoiton voi aloittaa noin 6-7 vuotiaana.

Nylonkielinen akustinen kitara on hyvä ja helpposoittoinen soitin aloittelijan ensimmäiseksi kitaraksi. Se sopii parhaiten näppäilysoittoon. Sähkökitaraopinnoissa keskitytään lähinnä pop- ja rockmusiikkiin.

Lukukausimaksu

Lapset
410€30 min/vko
510€45 min/vko
Aikuiset
440€30 min/vko
540€45 min/vko

Opettaja

Opettajat

Tapion omakuva

Tapio Kananoja

Opetan Paavalin musiikkikoulussa kitaran- ja ukulelensoittoa sekä toimin johtavana opettajana. Minulla on erittäin pitkä kokemus sekä kitaristina että soitonopettajana. Oppilaslähtöisessä opetuksessa tavoitteet asetetaan aina oppilaan taidot ja mieltymykset huomioiden. Tavoitteena on antaa pohja elinikäiselle musiikkiharrastukselle. Edistyneimmät oppilaat ohjataan jatkamaan laajan oppimäärän musiikkiopintoihin ja mahdollisesti aina ammatillisiin opintoihin. Oppilaitteni ikähaitari on vaihdellut esikouluikäisitä eläkeläisiin opetusmetodien vaihdellessa iän mukaan. Kannustan oppilaita esiintymään matineoissa opintojen alusta alkaen.  

Klassinen kitaransoitto aloitetaan opettelemalla nuotinlukua. Pian tämän jälkeen voidaan siirtyä helppoihin kappaleisiin. Opiskelun myötä tutustutaan eri aikakausien kitaramusiikkiin. Klassinen kitara on yleensä soolosoitin, mutta myös yhteismusisointi opettajan tai muiden oppilaiden kanssa aloitetaan heti, kun oppilaan taidot ovat riittävät. Klassinen nylonkielinen kitara on myös oiva soitin laulelmien säestykseen. Käymme tunneilla läpi yleisimmät säestyskuviot.

Pop- ja rockmusiikkia opiskellaan yleensä sähkökitaralla, mutta alkuun pääsee myös akustisella kitaralla. Opiskelun alkuvaiheessa nuotinlukutaito ei ole välttämätöntä. Jo muutamalla sointuotteella pystyy säestämään useita tuttuja kappaleita. Sähkökitara on pääasiassa yhtyesoitin ja tarvitsee muiden kanssa soitettaessa vahvistimen. Kotioloissa voi harjoitella myös ilman vahvistinta, mutta sähkökitaran ominainen soundi jää silloin tavoittamatta. Opintojen edetessä tutustutaan pop- ja rockmusiikin eri tyylisuuntiin ja perehdytään improvisoinnin saloihin.

Ukulelensoiton aloituskynnys on varsin matala. Opinnot aloitetaan muutaman helpon perussoinnun opettelulla. Näillä päästään säestämään helppoja tuttuja kappaleita. Alkuvaiheessa ukulele onkin useimmiten säestyssoitin. Taitojen kasvaessa opetellaan nuotinlukua (myös tabulatuureja) ja päästään soittamaan melodioita. Ukulele sopii hyvin myös yhteismusisointiin.  

Klassinen kitara on yleensä soolosoitin, mutta myös oiva soitin esimerkiksi laulelmien säestykseen.

-Opettaja

Meille kaikki ovat tervetulleita!

Ei pääsykokeita

Opetusta kaikenikäisille

Voit aloittaa joustavasti myös kesken kauden