Rekisteriseloste

SELOSTE HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYTOIMISTA
Henkilötietolaki (523/1999) 10§ ja 24§

Laatimispäivä 31.5.2018

Rekisterinpitäjä

(sekä tämän edustaja tarvittaessa)

Paavalin Musiikkikoulun Kannatusyhdistys ry.

Sammatintie 5, 00550 Helsinki

040 553 4794 / Tapio Kananoja

tapio.kananoja@paavalinmusiikkikoulu.fi

katja.taberman@paavalinmusiikkikoulu.fi

Rekisterin nimi

Oppilasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Oppilaiden yhteystiedot, opintohistoria ja opintosuoritukset

Rekisterin tietosisältö

Oppilaan nimi, syntymäaika, osoite, puhelinnumero, pää- ja sivuaine, oppitunnin pituus, opintohistoria ja opintosuoritukset.

Huoltajan nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

Säännönmukaiset tietolähteet

Oppilaat, huoltajat ja opettajat.

Henkilötietojen vastaanottajien ryhmät

(myös kolmansissa maissa olevat sekä kansainväliset järjestöt)

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Tekniset ja organisatoriset turvatoimet

Aineisto on suojattu sähköisesti sekä fyysisesti.

Tietoryhmien suunnitellut poistamisajat

Tiedot säilytetään 10 vuotta sen jälkeen kun oppilas on lopettanut. opintonsa. Tämän jälkeen tiedoista säilytetään oppilashistoria ja opintosuoritukset mahdollisia tulevia todistustarpeita varten.

Rekisteröidyn oikeudet

Henkilö voi halutessaan tarkistaa itseään koskevat tiedot ottamalla yhteyttä rekisterin pitäjään.

poika soittaa ukulelea
naisen käsi pianon koskettimilla
punainen sähkökitara kiiltää kauniisti
Meille kaikki ovat tervetulleita!

Ei pääsykokeita

Opetusta kaikenikäisille

Voit aloittaa joustavasti myös kesken kauden